| odwiedzin:

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Toruniu
DZIECI MŁODSZE (w wieku 3 i 4 lat)

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 6:00 - 16:30


Część I - poranna
06.00
-
08.30
  Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo - stymulującym.
08.30
-
08.50
  Poranne zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
08.50
-
09.10
  Śniadanie - realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.
Część II - główna
09.10
-
09.50
  Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Zgodnie z przerabianą tematyką, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.
09.50
-
10.20
  Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapiania guzików, suwaków lub doskonalenie tych czynności).
10.20
-
11.20
  Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery _ obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.
11.20
-
11.40
  Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.
11.40
-
12.10
  Obiad - celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
Część III - poobiednia
12.10
-
12.25
  Zabiegi opiekuńcze, higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do relaksu.
12.25
-
13.30
  Relaks - odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej - wyciszenie.
13.30
-
13.45
  Przygotowanie do podwieczorku - czynności higieniczne i samoobsługowe.
13.45
-
14.00
  Podwieczorek - kultura spożywania posiłków.
14.00
-
16.00
  Religia. Zabawy organizowane i samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

DZIECI STARSZE (w wieku 5 i 6 lat)

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 6:30 - 16:30


Część I - poranna
06.30
-
08.00
  Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne - tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo - stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.
08.00
-
08.30
  Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Zabawy rytmiczne.
08.30
-
09.00
  Śniadanie - realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.
Część II - główna
09.00
-
10.00
  Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.
10.00
-
11.30
  Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków - doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.
11.30
-
11.40
  Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżuru - np. nauka nakrywania stołu do obiadu.
11.40
-
12.00
  Obiad - celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
12.00
-
13.00
  Relaks, odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej - wyciszenie.
Część III - poobiednia
13.00
-
14.00
  Zabawy ruchowe. Przygotowanie do podwieczorku - czynności higieniczne i samoobsługowe. Podwieczorek.
14.00
-
15.00
  Indywidualne wspomaganie rozwoju. Gry dydaktyczne. Zabawy utrwalające.
15.00
-
16.30
  Zabawy samodzielne dzieci. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, pobyt na świeżym powietrzu, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

pm-7.pl