| odwiedzin:

Program edukacyjny
Realizujemy program wychowania przedszkolnego J. Pytlarczyk
"W kręgu zabawy"

Program wstępnej adaptacji dla dzieci w wieku przedszkolnym
"Przedszkole naszym domem jest" D. Gładkowskiej

Program nauczania języka angielskiego
dla przedszkoli i klas zerowych
M. Boguckiej, D. Łoś

Program nauczania religii rzymsko - katolickeij
w przedszkolach i szkołach
Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Program terapii logopedycznej M. Jaźwieckiej
pm-7.pl