| odwiedzin:

MATERIAŁY Z J.ANGIELSKIEGO 2017 / 2018Kwiecień


Zajęcia obowiązkowe

Temat miesiąca: Produkty żywnościowe, czynności codzienne
Grupy leksykalne: Produkty żywnościowe (nazwy owoców, warzyw, potraw); czynności codzienne
Struktury gramatyczne: Do you like..?, Yes, I do/ No, I don`t, Yummy/ Yucky, Are you hungry?, I`m hungry/ full; I can wash my hair/face/toes..., This is the way..., Get dressed, Take a bath, Who took the cookie?, Who, me? Not me! Then who
Funkcje językowe, sytuacje i ćwiczenia komunikacyjne: nazywanie produktów żywnościowych, czynności codziennych, części ciała i elementów garderobyZajęcia dodatkowe

Temat miesiąca: Zwierzęta morskie, owady
Grupy leksykalne: zwierzęta morskie, owady, kolory, liczby, kształty
Struktury gramatyczne: Where is ..?, On, in, under, by, Swim faster!, A sailor went to sea.., She could see..
Funkcje językowe, sytuacje i ćwiczenia komunikacyjne: nazywanie zwierząt morskich i owadów, określanie przyimków miejsca, rozpoznawanie liczb i liczenie, nazywanie i rozpoznawanie kolorów oraz kształtów
Marzec


Zajęcia obowiązkowe

Temat miesiąca: Umiejętności, Dzień Świętego Patryka, Wielkanoc
Grupy leksykalne: czasowniki określające umiejętności, rzeczowniki charakterystyczne dla danego święta
Struktury gramatyczne: Yes ,I can, No, I can`t, Can you... ? Dressed in (green). Put In/ out! On Easter day. ... went out to play. How many (bunnies) are left?
Funkcje językowe, sytuacje i ćwiczenia komunikacyjne: nazywanie umiejętności, nazywanie przedmiotów związanych z Dniem Świętego Patryka i WielkanocąZajęcia dodatkowe

Temat miesiąca: Zwierzęta domowe część 2, Zwierzęta dzikie
Grupy leksykalne: zwierzęta domowe, zwierzęta dzikie, kolory, liczby, kształty
Struktury gramatyczne: Were not afraid. What`s that? Let`s (walk). That`s the way... ...where nobody goes.
Funkcje językowe, sytuacje i ćwiczenia komunikacyjne: nazywanie zwierząt domowych i dzikich, rozpoznawanie liczb i liczenie, nazywanie i rozpoznawanie kolorów oraz kształtów
Luty


Zajęcia obowiązkowe

Temat miesiąca: Mój dom, Walentynki
Grupy leksykalne: elementy, z których składa się dom; pomieszczenia znajdujące się w domu; słownictwo związane ze Świętem Zakochanych
Struktury gramatyczne: Where is/are...? What is it? I don`t know I`m: cooking some food ,reading a book, playing my guitar, trying to sleep, eating dinner, brushing my teeth,
Funkcje językowe, sytuacje i ćwiczenia komunikacyjne: nazywanie elementów domu oraz pomieszczeń, nazywanie przedmiotów związanych ze Świętem ZakochanychZajęcia dodatkowe

Temat miesiąca: Zwierzęta domowe część 1, Zwierzęta
Grupy leksykalne: zwierzęta domowe, kolory, liczby, kształty
Struktury gramatyczne: I have a pet, She/he says
Funkcje językowe, sytuacje i ćwiczenia komunikacyjne: nazywanie zwierząt domowych, rozpoznawanie liczb i liczenie, nazywanie i rozpoznawanie kolorów oraz kształtów
Styczeń


Zajęcia obowiązkowe

Temat miesiąca: Zima, Pogoda, Dzień Babci i Dziadka.
Grupy leksykalne: warunki pogodowe, rzeczowniki określające przedmioty związane z zimą.
Struktury gramatyczne: How`s the weather? Look at me! It`s cold. Go away! Come again. You`re (very special). Tap your nose! Shake your head!
Funkcje językowe, sytuacje i ćwiczenia komunikacyjne: określanie warunków pogodowych; nazywanie ubrań zimowych; używanie słownictwa związanego z tematyką zimową i pogodąZajęcia dodatkowe

Temat miesiąca: Zwierzęta arktyczne.
Grupy leksykalne: zwierzęta arktyczne, kształty, kolory, liczby
Struktury gramatyczne: Have you ever seen...? Did you ever see ...? Waddle! Swim! Jump into... When you look at me...
Funkcje językowe, sytuacje i ćwiczenia komunikacyjne: nazywanie zwierząt arktycznych; nazywanie części ciała zwierząt; rozpoznawanie liczb i liczenie; nazywanie i rozpoznawanie kolorów; nazywanie i rozpoznawanie kształtów
Grudzień


Zajęcia obowiązkowe

Temat miesiąca: Ja i Święta Bożego Narodzenia.
Grupy leksykalne: słownictwo związane ze świętami; przyimki (miejsca) dotyczące położenia.
Struktury gramatyczne: Santa ,where are you? I_m _. I have_ Under/ On/ In.
Funkcje językowe, sytuacje i ćwiczenia komunikacyjne: nazywanie przedmiotów, osób i zwierząt związanych ze świętami; określanie położenia (miejsca).Zajęcia dodatkowe

Temat miesiąca: Kształty.
Grupy leksykalne: kształty, kolory, liczby.
Struktury gramatyczne: Find (a triangle)! What is in (circle) shape? What shape is it?.
Funkcje językowe, sytuacje i ćwiczenia komunikacyjne: nazywanie i rozpoznawanie kształtów, wskazywanie przedmiotów w danym kształcie, rozpoznawanie liczb i liczenie, nazywanie i rozpoznawanie kolorów.
Listopad


Zajęcia obowiązkowe

Temat miesiąca: Ja i moja rodzina.
Grupy leksykalne: członkowie rodziny, czasowniki określające formy spędzania czasu w rodzinie.
Struktury gramatyczne: Go away! Come again. (Mummy) wants to play. I love... I have... My (sister) is small/ big. Where are you? Here I am. How do you do?
Funkcje językowe, sytuacje i ćwiczenia komunikacyjne: nazywanie członków rodziny, opisywanie czynności, jakie rodzina wykonuje wspólnie.Zajęcia dodatkowe

Temat miesiąca: Zwierzęta na farmie.
Grupy leksykalne: zwierzęta gospodarskie, kolory, liczby.
Struktury gramatyczne: I see (a cow) Shut the gate! Is it (a dog)? What does (a horse) say?.
Funkcje językowe, sytuacje i ćwiczenia komunikacyjne: nazywanie zwierząt gospodarskich, rozpoznawanie liczb i liczenie, nazywanie i rozpoznawanie kolorów.
PaździernikTemat miesiąca: Ja i moje przedszkole.
Grupy leksykalne: ubrania, przedmioty w sali przedszkolnej, przybory szkolne, kolory, liczby, czasowniki określające ruch.
Struktury gramatyczne: Look at me! Put on... Let‘s go outside! Harry up! Come in! Let‘s check! What‘s missing? Let‘s stop! Are you ready? Repeat, please.
Funkcje językowe, sytuacje i ćwiczenia komunikacyjne: nazywanie ubrań, nazywanie przedmiotów w sali przedszkolnej, nazywanie przyborów szkolnych, rozpoznawanie liczb i liczenie, nazywanie i rozpoznawanie kolorów
WrzesieńTemat miesiąca: Ja.
Grupy leksykalne: części ciała, zabawki, kolory, liczby.
Struktury gramatyczne: Hello! Good morning! What‘s your name? My name is... How old are you? I am five. Bye! Goodbye! What‘s this?
Funkcje językowe, sytuacje i ćwiczenia komunikacyjne: witanie się, przedstawianie się, żegnanie się, podawanie wieku, nazywanie części ciała, rozpoznawanie liczb i liczenie, nazywanie kolorów.

pm-7.pl