| odwiedzin:

CennikMiesięczna opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole wyliczana jest:
1 zł x liczba godzin x liczba dni roboczych w danym miesiącu.
Godziny płatne są 6.00 - 8.00 i 13.00 - 16.30.
Dzienna stawka żywieniowa wynosi 6 zł.Opłaty wnosić należy do 10-go dnia każdego miesiąca na konto przedszkola:

87 1160 2202 0000 0001 7624 4649Opłatę za Radę Rodziców (30 zł miesięcznie) prosimy dokonywać na konto:

81 1160 2202 0000 0000 5530 4866
pm-7.pl