| odwiedzin:

Czerwiec u PIĘCIOLATKÓW

Dziecięce marzenia

W stawie

Nadchodzi lato, a z nim wakacje


W czerwcu Krasnoludki chcą poznać:
* zwierzęta domowe oraz sposoby sprawowania nad nimi opieki,
* letnie zabawy podwórkowe,
* książki na wakacje i o wakacjach
* sposoby ochrony przed ukąszeniami owadów,
* mieszkańców stawu,
* mapę Polski i jak na niej zaznaczone są miasta, rzeki, morze, jeziora, góry,
* nowe zabawy matematyczne,
* piosenki: Fantazja, Kto chce się z latem spotkać,
* wiersze: Marzenia, Komary,
* opowiadania: Pilot i ja


Współpraca z rodzicami i ze środowiskiem:
* rozmowy indywidualne z rodzicami na temat postępów i trudności dzieci,
* list do rodziców zamieszczony w holu przedszkola i na stronie internetowej,
* udział rodziców w akcji Cała Polska czyta dzieciom
* wycieczka do biblioteki osiedlowej,
* udział w Przeglądzie Tańców, Przyśpiewek i Zabaw Ludowych w Muzeum Etnograficznym.


pm-7.pl